Valmennus

Neuropsykiatrinen ja ratkaisukeskeinen valmennus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa keskitytään tiimien ja työyhteisöjen tavoitteiden ja toimintatapojen kirkastamiseen. Taustalla on ajatus, että ihmisellä tai organisaatiolla on jo itsellään voimavarat ja keinot omien ongelmien ratkaisemiseksi.
Back to Top